AARSCHOT


- Aarschot - Gelrode - Langdorp - Rillaar -
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Herselt | Scherpenheuvel-Zichem | Bekkevoort | Tielt-Winge | Holsbeek | Rotselaar | Begijnendijk |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Aarschot, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Aarschotse Langdonken 3,53 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Achter Schoonhoven 38,71 ha (Natuurpunt)
De sterk meanderende Demer die de grens vormt tussen de zandige Kempen en het zandleemig Hageland geeft een extra troef aan dit landschap dat van oudsher het natuurlijke overstromingsgebied is van deze rivier.
De hele vallei is integraal beschermd als vogelrichtlijngebied en een groot deel als habitatgebied. Sinds 1980 is een gedeelte beschermd landschap.
Het gebied dankt zijn hoge natuurwaarde aan de nog vrij open vallei, de verscheidenheid aan bodemtypes en de aanwezigheid van kwelzones
Toegankelijkheid: Momenteel loopt er door het gebied een fietspad, met een (nieuwe) brug over de Demer ter hoogte van de kerk van Langdorp. Dit is de enige actieve openstelling op dit ogenblik. Daarnaast is de vallei goed te overzien vanaf de langswegen en een gedeelte van de de Demerdijk. In het gebied vinden we ook enkele insteken, die doodlopen, maar die wel toegankelijk zijn.

Eikelberg 15,55 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Kalstersbos 2,79 ha (Natuurpunt)
Veenbos en trilveen, natte graslanden en heiderelicten.

Langdonken 32,63 ha (Natuurpunt)
Het gebied maakt deel uit van de Zuiderkempen. Het vormt een overgang tussen de arme zandgronden van de Kempen en het 'rijke' Hageland. Zulke overgangsgebieden zijn zeldzaam in Vlaanderen.
Het moerassige gebied ligt in de vallei van de Kalsterloop. Onzichtbaar voor het oog slingert er lange S-vormige donk door het moeras, waar het gebied zijn naam aan dankt. De Langdonken bestaan uit een aaneenschakeling van broekbossen, heiderelicten en hooilanden. In dit vochtige tot natte gebied komen alle bodemtypen van de Kempen voor (zand, lemig zand, zandig leem, leem, klei). Deze verscheidenheid uit zich in de grote rijkdom aan planten en dieren.

Molenheide 14,08 ha (Natuurpunt)
Toegankelijkheid: Natuurpunt gaat drie paden aanleggen: voor wandelaars, voor ruiters en voor mountain bikers.

Rommelaar 13,59 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Speelhoven 7 ha (Natuurpunt)

Vorsdonkbos -Turfputten 47,75 ha (Natuurpunt)
De Demer zocht op het einde van de laatste ijstijden een andere loop op. In de elleboog van deze intussen verlande meander ontstond een drassige zone die bekend staat als Vorsdonkbos-Turfputten. Het is een gebied met een vrij uitgestrekt elzenbroek afgewisseld met open plekken die getuigen van vroegere turfputten en bomkraters. De aldus ontstane moerassen zorgen voor een ongemeen boeiende landschappelijke en biologische variatie. De verraderlijke trilvenen en ondoordringbare elzenbroeken zijn het broedgebied van waterral, wintertaling en houtsnip.
Toegankelijkheid: Het gebied is het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Er is een aangeduid wandeltraject van 5,5 km doorheen het gebied. Laarzen zijn onontbeerlijk.


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van aarschot.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Aarschot

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be